BG ENG
 
siven sport
 

Лятно ориентиране

Ориентирането е популярен спорт в много страни сред които и България.
Практикува се сред природата с помощта на компас и карта. Бяга се по
предварително очертан маршрут, състоящ се от определен брой точки,
начертани на картата. Състезателят трябва да намери последователно всяка
една точка, намираща се в местността, на съответното място, посочено на
картата, като избира възможно най-краткия и бърз път. Целта е да се стигне
от старта до финала за най-кратко време като се мине през всички точки.

Ски ориентиране

Ски ориентирането (SkiO) е едина от четирите дисциплини ориентиране,
признати от IOF. Ски ориентирането съчетава висока физическа издръжливост,
сила и отлични технически умения за каране на ски и способността да се
движите и да направи най-добрия избор на маршрут.

Коло ориентиране

Колоориентирането (MTBO) е дисциплина, която съчетава ориентирането с
планинско колоездене.